Rubriik: Uurimistööd

Randvere kivikalmistu Saaremaal

Kustin, A. (1962). Randvere kivikalmistu Saaremaal. – Muistsed kalmed ja aarded. Arheoloogiline kogumik II. (toim.) Harri Moora.  Loe: siin...

Read More

Medieval well found in a wall of Kuressaare prince-bishop’s castle

Püüa, G. (2023). Medieval well found in a wall of Kuressaare prince-bishop’s castle, Archaeological Fieldwork in Estonia, 2022, 99−106. Loe artiklit: siin....

Read More

Excavations at the Tuiu iron-smelting site, Saaremaa

Unt, A.; Saage, R.; Oks, K.; Peets, J. (2023). Excavations at the Tuiu iron-smelting site, Saaremaa. Archaeological Fieldwork in Estonia, 2022, 99−106. Loe artiklit: siin....

Read More

2022

Mägi, M.; Tõnisson, H.; Harjo, O. (2023). Archaeological and ground penetrating radar investigations around three Saaremaa hill-forts – Valjala, Pöide and Kaarma. Arheoloogilised välitööd...

Read More

Scandinavian chieftains in Saaremaa? Archaeological investigations in Ure, a probable Roman Period sacrificial place.

Mägi, M. (2021). Scandinavian chieftains in Saaremaa? Archaeological investigations in Ure, a probable Roman Period sacrificial place. Archaeological Fieldwork in Estonia, 73−90. Loe...

Read More

1998

Mägi, M.; Allmäe, R.; Maldre, L. (1998). Viking Age Graveyard at Piila, Saaremaa. Archeological fieldwork in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1997 (99 – 116). Tallinn:...

Read More

Pantvangid ning Läänemere ristiretked, vallutussõjad ja kultuurivahetus 12.-13. sajandil

Kaljusaar, Kristjan. (2015). Pantvangid ning Läänemere ristiretked, vallutussõjad ja kultuurivahetus 12.-13. sajandil. Magistritöö. Juhendaja: Anti Selart. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond,...

Read More

1974

Tiik, Leo. (1974). Giiselerid ja giiselraha. – Keel ja Kirjandus, 3, lk 167-171. Loe artiklit: siit.  ...

Read More

1979

Lõugas, V. (1979). Kaali: legendid ja leiud. Horisont, 9, 13-17. Loe artiklit: siin....

Read More

Kaali: legendid ja leiud

Lõugas, V. (1979). Kaali: legendid ja leiud. Horisont, 9, 13-17. Loe artiklit: siin....

Read More