Meie missioon

Sihtasutus Osiliana missiooniks on uurida teaduspõhiselt esiajaloolisi ja keskaegseid arheoloogilisi ning ajaloolisi Saaremaaga seotud muistiseid. Siia hulka loetakse ka Muhumaa ning muud ümbritsevad väikesaared (nt Vilsandi, Abruka).


Teadustöö tarvis luuakse Saaremaa leidude andmebaas, milles antakse ülevaade siinsest arheoloogilisest ainesest, eri esemetüüpidest, kohalikust ja imporditud materiaalsest kultuurist.

Käevõru Karja kalmistult
2.7. Pöide_maalinn

Pöide ehk Kahutsi ringvall-linnus on kõige põhjalikumalt uuritud maalinn Saaremaal. Kaevamistööde aruanded, aastatest 1990 ning 1991-1992,  on koos jooniste ja fotomaterjaliga leitavad allolevalt lingilt.

LEPNA2

Lepna surnumaja on kultuslik hoone, millel oli oluline osa surnute ehk esivanematega seotud kollektiivsetes riitustes. Lisaks funktsioonile, teeb selle erandlikuks ohtrad hõbedaleiud 5. – 6. sajandist ehk rahvasterännuajast, mis on Eestis muidu üsna leiuvaene periood.

Kaali järve ja seda ümbritsevalt kultuurmaastikult võib leida inimtegevuse jälgi juba pronksiajast saati. Meteoriidikraater on pakkunud palju ainest müütilistele lugudele, ent millest kõnelevad meile Kaali kandist leitud arheoloogilised leiud?

Artiklis Political Centres or Nodal Points in Trade Networks? Estonian Hillforts Before and After the Thirteenth-century Conquest, on lähemalt uuritud Eesti linnuste funktsiooni poliitilisel ja kaubanduslikul maastikul 13. sajandi vallutuste eelsel- ja järgsel perioodil. 

Monograafias At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th centuries AD, on võetud vaatluse alla muinasaja lõpu ja keskaja alguse sajandid Saaremaal ja Muhus. Lähtealuseks on kalmed koos neis leiduvate panustega, mida on analüüsitud koos ülejäänud arheoloogilise ainese ning kirjalike allikatega laiemas rahvusvahelises kontekstis.

Suvel käis meil Valjala maalinna kaevamisi kaemas Neeme Raud Kanal 2 saatega “Täistund”, vaata järele alates 16:39!

Kutsume kõiki ajaloohuvilisi 4. ja 5. novembril Filmimuuseumisse, kus toimub konverents “Eesti 1200 – oma või võõras”.

Meie rahvusteadvuses on sügavalt juurdunud arusaam, et Eesti vägivaldse ristimise ja vallutamise käigus 13. sajandi alguskümnendeil muutus siinne elukorraldus pöördeliselt. Väga paljuski tuleb sellega nõustuda. Muinasühiskonna tuhale rajati kirikud ja linnad, sellest sündisid uued seisused ja vahekorrad.

Samas on ajaloolaste ja arheoloogide viimase aja uurimistulemused lubanud järeldada, et nii mõnigi pööre oli alanud juba enne Liivimaa ristisõdu ja et Ümeral või Madisepäeval põrkunud maailmapildid ehk polnudki nii kardinaalselt erinevad kui usume.

Eesti Ajaloomuuseumis 4.-5. novembril aset leidval konverentsil lahkavad teemat ja värskendavad meie teadmisi Eesti juhtivad asjatundjad. Kuulama ja kaasa mõtlema on oodatud kõiki, keda huvitab, mis võis kaheksasada aastat tagasi tegelikult toimuda, eriti aga neid, kes ajalooteadmist oma igapäevatöös kasutavad, tarbivad või levitavad. 

Konverents on tasuta.

Koostöö

Kõik kohalikud ja välissaarlased 
&
Saaremaa ajaloost huvitunud

Meie koostööpartnerid

Kõik SA Osiliana tegevuse käigus saadud või neile üle antud arheoloogilised leiud konserveeritakse ja korrastatakse SA Osiliana kuludega ning antakse üle Saaremaa Muuseumile.

 

SA Osiliana poolt kogutud teated ja kirjutatud aruanded edastatakse ka Muinsuskaitseametile. Aruanded laekuvad lisaks Muinsuskaitseametile ka Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu arhiivi ning Saaremaa Muuseumi arhiivi. 

 

SA Osiliana poolt registreeritud muistised antakse muinsuskaitse alla võtmiseks üle Muinsuskaitseametile.

Dokumendid

Kontakt

Võta meiega ühendust

Kirjuta meile    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.