Andmebaas

Osiliana arheoloogiliste leidude andmebaasi on koondatud artefaktid Saaremaalt ja ümbritsevatelt väikesaartelt.

Enamik Saaremaa arheoloogilistest leidudest asuvad Saaremaa Muuseumi kogus ja Tallinna Ülikooli Teaduskogus.

Täiendame seda tasapisi aina enamate leidudega ja loodame, et sellest saab kasulik tööriist kõigile ajaloo- ja arheoloogiahuvilistele! 

  • Tühjenda filtrid

Skandinaaviapärane võrdhaarse sõle detail (loomakujuke). Selliseid sõlgi on leitud nt Birka naisematustes ja Adelsölt.

Sajand:
9-10
Leiunumber:
SM 10905

Rõngaspeaga ehtenõel, pr. Pea ristlõige lame teravovaal. Kael ja aas kolmnurkse ristlõikega (lame külg ees), ääristatud pahkadega, kaunistatud siksakjoontega. Läbi aasa pronksrõngas. Samasugune rõngaspeaga nõel oli näiteks Keila peitleius. Tegemist on Ranniku-Eestile, Soome ja Läti rannikualadele iseloomuliku ehtetüübiga.

Sajand:
8-9
Leiunumber:
SM 10863:1

Kaks rinnanõela koos keekandjate ja ketiga, kett keeratud ümber varte, pr. ja hb. Nupud kübarakujulised, mõikaga, kolmnurga keskel ümmargune nupp, esiosa kaunistatud loomornamendiga. Nõelte pead on valmistatud hõbedast ja lõpevad silinderja otsaga. Varred on pronksist ja on kinnitatavad peaosa sisse. Üks vartest on puudu, kuid osad keti lülid ulatuvad selle peale.

Sajand:
8-9
Leiunumber:
SM 10863:3

Rõngaspeaga ja ristikujulise laiendiga nõela ktk, pr.

Sajand:
8-9
Leiunumber:
SM 10863:4

Nooleots, rootsu ja kaelaga, rd. Leheosa alumine, laiem osa neljatipulise tähe kujulise ristlõikega. Tipp ruudukujulise ristlõikega, kael samuti ruudukujulise ristlõikega. Sarnaseid on leitud näiteks Hedebyst Schleswigi lähedalt praeguselt Loode-Saksamaalt. 9.-10. sajand.

Sajand:
9-10
Leiunumber:
SM 10863:5

Hoburaudsõlg, pr. Korrapäratud lehterjad kantotsad, soonitud kaar, laiakannaline nõel. Nõela kand ornamenditud kolmes rühmas joontega, nuppude otsad ristidega. Sarnaseid sõlgi on leitud näiteks Pöide ja Valjala maalinnadelt, Karja ja Valjala matustest, Tallinna varasematest kihtidest ja paljudest muudest kohtadest.

Sajand:
13-14
Leiunumber:
SM 10863:6

Hoburaudsõlg, pr. Korrapäratult lehterjalt kanditud otsad, kaar ümardatud nurkadega lame romb, laiakannaline nõel. Nõelal on punktide ridadest ja joontest ornament.

Sajand:
13-14
Leiunumber:
SM 10863:7

Hoburaudsõlg, pr. Rullotsad, kaarest veidi laiemad, kaare ristlõige lame ristkülik, nõel kitsakannaline. Kaarel hundihammastest ornament. Veidi sarnaseid, kuigi ilma hundihammasornamendita, on leitud Saaremaalt näiteks Karja kalmistust. Samasugune sõlg on leitud Gotlandilt När’ist SHM 15022.

Sajand:
13-14
Leiunumber:
SM 10863:8

Kantotstega hoburaudsõlg, pr. Kaarel pahk, nõel laiakannaline.

Sajand:
12-13
Leiunumber:
SM 10863:9

Negatiivne väärtus viitab ajale enne Kristust.