Category: Archaeological sites of Saaremaa

Archaeological and ground penetrating radar investigations around three Saaremaa hill-forts – Valjala, Pöide and Kaarma

Mägi, M.; Tõnisson, H.; Harjo, O. (2023).Archaeological and ground penetrating radar investigations around three Saaremaa hill-forts – Valjala, Pöide and Kaarma. Arheoloogilised välitööd...

Read More

Kaali: the legends and the findings

Lõugas, V. (1979). Kaali: the legends and the findings. (EST: Kaali: legendid ja leiud.) – Horisont, 9, 13-17. Read the article (EST): here....

Read More

Bone artefacts at Latest Iron Age hillforts: on the basis of finds from Lõhavere, Soontagana, Varbola and Valjala

Luik, H. (2004). Bone artefacts at Latest Iron Age hillforts: on the basis of finds from Lõhavere, Soontagana, Varbola and Valjala. (EST: Luuesemed hilisrauaaja linnamägedel Lõhavere, Soontagana,...

Read More

Viltina materials

Mägi, M. (2008). Facing the sea. In: Lilja, S. (Ed.). Leva vid Östersjöns kust. En antologi om naturförutsätningar och resursutnyttjande pa bada sidorav Östersjön ca 800-1800. (82−103)....

Read More

Viidumäe materials

Mägi, M. (2020). Probable stone grave burials of Upsi and Surnuaiamäe around Viidumäe area. (EST: Upsi ja Surnuaiamäe arvatavad kivikalmed Viidumäe ümbruses. Saaremaa vald, endine Kihelkonna...

Read More

Tornimäe harbour site materials

Luik, H.; Maldre, L. (2020). Animal Bones and Bone Artefacts from the Viking Age Site of Tornimäe in Saaremaa. Archaeologia Lituana, 21, 41−58. DOI: 10.15388/ArchLit.2019.21.3. Read the article:...

Read More

Saunamäe materials

Mägi, M. (2014, 2020). The Burial and Cult Site of Saunamäe. Report on the Excavations of 2012-2014. (EST: Saunamäe kalme ja kultuskoht. Kaevamiste aruanne 2012-2014.) Tallinn University....

Read More

Salme ship burials materials

On the 10th of November 2023a new book published by the Archaeological Research Collection of Tallinn University: The Salme Ship Burials: Two Eighth-Century Mass Graves on Saaremaa Island,...

Read More

Pöide hillfort

Pöide hillfort by the drawing of F. Kruse in 1842. Pöide hill-fort was one of the biggest prehistoric and medieval fortifications in Saaremaa. The present height of the walls is 5-6 m from the...

Read More

Pöide

Mägi, M.; Tõnisson, H.; Harjo, O. (2023).Archaeological and ground penetrating radar investigations around three Saaremaa hill-forts – Valjala, Pöide and Kaarma. Arheoloogilised välitööd...

Read More