| Uncategorized @et

EKKD toetus Osiliana infokeskuse väljaarendamiseks & toetus RAUR-ile

Osilianale ja kõigile Saaremaa ajaloohuvilistele said osaks suurepärased jõuluüllatused!
 
Nimelt otsustas riik toetada EKKD (“Eesti keel ja kultuur digiajastul”) programmist Saaremaa varasema ajaloo infokeskuse (www.osiliana.eu) edasist väljaarendamist, mille osad on muuhulgas Saaremaa arheoloogiliste leidude andmebaas, Saaremaa linnuste jätkuvad geofüüsikalised uuringud ja linnuste 3D rekonstruktsioonid.
 
Riigi toetus võimaldab võtta Tallinna Ülikooli all olevasse Osiliana partnerlusega projekti tööle lisaks kaks noort arheoloogi, Maris Niinesalu-Mooni ja Karin Rannaääre, kes mõlemad on Osiliana liikmed juba varasemast. Koostöös TLÜ ja TÜ geoloogidega saab tänu lisarahastusele korraldada varasemast ulatuslikumaid georadari ja magnetomeetri uuringuid Saaremaa suurtel linnustel ja nende ümbruses olnud „linnadel“, kaasates ka seni kõrvale jäänud kohti – näiteks Muhu maalinna.
 
Projekt sai võimalikuks tänu Osiliana raames viimastel aastatel tehtud eeltööle, mille eest on taas kord võimalus tänada meie suurrahastajat Kristjan Rahu!
 
Ent, see pole veel kõik: selleaastasel rahajagamisel on arheoloogial eriti  hästi läinud ja Saaremaa arheoloogial veel eriti!
 
Arheometallurg Ragnar Saage uus projekt RAUR võimaldab jätkata uurimistööd muistse rauatootmise ja sepatöö alal. Muuhulgas võetakse vaatluse alla Saaremaalt leitud damaskitud odaotsad ja mõõgad, mille keemilise koostise võrdlus kohaliku hilisrauaaegse rauašlakiga peab näitama ära selle, kas need omaaegsel kõrgeimal tehnoloogilisel tasemel valmistatud relvad olid tehtud Saaremaa oma seppade poolt või ostetud mujalt sisse. Hoiame pöialt omadele – küllap ikka tehti neid kohapeal ka!
 
Soovime kõigile meie toetajatele ilusaid jõule ja uusi väljakutseid ka tuleval aastal!

Comments are closed.