| 2003, Research

2003

Mägi, M. (2003). Kaali and Cultural Landscape. The Echo of the Meteorite Hit in Archaeology and Folklore. (EST: Kaali ja kultuurmaastik. Meoteoriiditabamuse kajastusi arheoloogias ja folklooris.) Tallinn. 

Read (EST): here.

Alttoa, K. (2003). A few problems regarding the construction history of the Valjala and Kaarma churches. (EST: Mõningaid Valjala ja Kaarma kiriku ehitusloo probleeme). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2001–2002 (3−27). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Püüa, G. (2003). The formation of the archival collection of Saaremaa Museum. (EST: Saaremaa muuseumi arheoloogilise kogu kujunemine). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2001–2002 (43-65). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Mägi, M. (ed). (2003). Estonia in 1200 AD. (EST: Eesti aastal 1200). Publishing house: Argo.

Read the book (EST): here.

Comments are closed.