| 1994, Research

1994

Mägi-Lõugas, M. (1994). Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament. (EST: Eesti viikingiaegsed hoburaudsõled ja nende ornament.) Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused 43, 4 (465-484). 

Read the ENG conclusion (p. 483-483): here.

Lõugas, V.; Lõugas-Mägi, M. (1994). Excavations at Pöide Stronghold have been finished. Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43/4, 390-392.

Read the article (RUS conclusion p. 392): here.

Lõugas, V.; Lõugas-Mägi, M. (1994). Investigation of Ancient Monuments at Pöide 1991-1992. Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43, 27-33.

Read the article (RUS conclusion p. 33): here.

Comments are closed.