| Research, 2002

2002

Mägi, M. (2002). At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th centuries AD. Tallinn: Ajaloo Instituut, Tallinn/Center of Baltic Studies, Gotland.

Read the book: here.

Look at the drawings of the archaeological excavations: here.

Mägi, M. (2002). Archaeological fieldwork around Tõnija and Rõõsa on Southern Saaremaa. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2002 (56−64).  Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Mägi, M. (2002). Regions and Centres. Population in the End of the Prehistorical and in the Early Medieval Saaremaa, According to the Archaeological, Anthropogeographical and Historical Sources. (EST: Piirkonnad ja keskused. Asustus muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal arheoloogiliste, inimgeograafiliste ning ajalooliste allikate andmeil.) Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis (169−232). Tallinn; Tartu: TA Kirjastus. (Muinasaja teadus; 11).

Read the ENG overview (p. 228-232): here.

Comments are closed.