| 1997, Research

1997

Mägi, M. (1997). Excavations at Tõnija Tuulingumäe Tarand-Grave Will Be Continued. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1997 (94−98).  Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Mägi, M. (1997). Decorative pins of the merovingian and viking ages in Estonia: foreign and local. (EST: Eesti merovingi- ja viikingiaegsed rinnanõelad – võõrapärased ja omad.) Estonian Journal of Archaeology, 1, 26−83.

Read the article (ENG p. 58-73): here.

Truuväärt, R. (1997). The formation of the borough of Kihelkonna. (EST: Kihelkonna aleviku kujunemine). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1995–1996 (94−115). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Pao, B. (1997). The outline of the harbor of Maasilinn. (EST: Maasilinna sadama piirjooni). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1995–1996 (27−36). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.