Category: 1994

Excavations at Pöide Stronghold have been finished.

Lõugas, V.; Lõugas-Mägi, M. (1994). Excavations at Pöide Stronghold have been finished. Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43/4, 390-392. Read the article (RUS...

Read More

Investigation of Ancient Monuments at Pöide 1991-1992.

Lõugas, V.; Lõugas-Mägi, M. (1994). Investigation of Ancient Monuments at Pöide 1991-1992. Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43, 27-33. Read the article (RUS...

Read More

Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament.

Mägi-Lõugas, M. (1994). Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament. (EST: Eesti viikingiaegsed hoburaudsõled ja nende ornament.) Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused 43, 4...

Read More

1994

Mägi-Lõugas, M. (1994). Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament. (EST: Eesti viikingiaegsed hoburaudsõled ja nende ornament.) Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused 43, 4...

Read More