| 1994, Research

Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament.

Mägi-Lõugas, M. (1994). Estonian Viking-Age Penannular Brooches and Ornament. (EST: Eesti viikingiaegsed hoburaudsõled ja nende ornament.) Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused 43, 4 (465-484). 

Read the ENG conclusion (p. 483-483): here.

Comments are closed.