| Research, 2007

Prehistory on Saaremaa 600 – 1227. (EST)

Mägi, M. (2007). Prehistory on Saaremaa 600 – 1227. (In Estonian: Saaremaa muinasaeg 600­-1227.) Tarvel, E. (Toim.). Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. (55−76). Koolibri.

Read the chapter (EST): here

Comments are closed.