Andmebaas

Osiliana arheoloogiliste leidude andmebaasi on koondatud artefaktid Saaremaalt ja ümbritsevatelt väikesaartelt.

Enamik Saaremaa arheoloogilistest leidudest asuvad Saaremaa Muuseumi kogus ja Tallinna Ülikooli Teaduskogus.

Täiendame seda tasapisi aina enamate leidudega ja loodame, et sellest saab kasulik tööriist kõigile ajaloo- ja arheoloogiahuvilistele! 

  • Tühjenda filtrid

Hoburaudsõlg, pr. Korrapäratud lehterjad kantotsad, soonitud kaar, laiakannaline nõel. Nõela kand ornamenditud kolmes rühmas joontega, nuppude otsad ristidega. Sarnaseid sõlgi on leitud näiteks Pöide ja Valjala maalinnadelt, Karja ja Valjala matustest, Tallinna varasematest kihtidest ja paljudest muudest kohtadest.

Sajand:
13-14
Leiunumber:
SM 10863:6

Suure lameda ambsõle katked, pr. Olnud ilmselt lamedate mooninuppotstega. Kaare kõrval ilustatud kummalgi pool kahe reljeefse silmakesega. Triibutatud ornament. Eesti, Soome ja Läti rannikualadel laialt levinud tüüp.

Sajand:
8-9
Leiunumber:
SM 10863:19

Mõõgatupe otsik, pr. Taolised otsikud on sageli kaunistatud linnukujutistega; kas ka sel puhul, pole võimalik öelda. Kuramaal, aga ka Saaremaal laialt levinud tüüp. Kazakevićiuse klassifikatsiooni kohaselt IV tüüp, 11. sajand Tomsonsi järgi peamiselt 12. sajand.

Sajand:
11-12
Leiunumber:
SM 10863:25

Ümmargune ripats, pr+kuld. Esiküljel Broa stiilis ornament, kullatud. Kaks vastastikku vaatavat lingu. Tagaküljel kolm väikest ümmargust lohku.

Sajand:
8-9
Leiunumber:
SM 10863:26

Hobusekujuke (mõnedel määratlustel koerakujuke), pr. Taolisi kujukesi on peetud kaaluvihtideks, eriti kuna neid on sageli leitud koos (teiste) kaaluvihtidega. Viimati tuli taoline välja Klooga peitleiust. (vt ülevaade Kiudsoo & Russow 2011, fig. 7).

Sajand:
11-12
Leiunumber:
SM 10863:27

Ripats, pr. Altpoolt järsult laienev, peaaegu ristkülikukujuline, Lame, ornamentimata. Taolisi ripatseid leidub rohkesti nii Kuramaal kui ka Semigallias.

Sajand:
8-12
Leiunumber:
SM 10863:29

Voolmed ehk liimeister (puidutööriist), rd. Samasugused voolmed on leitud Kirimäe leiust (ca 6. sajand; Tvauri 2014, 114, joon. 83). Neid võib dateerida pikka perioodi, nii keskmisesse kui ka nooremasse rauaaega.

Sajand:
5-13
Leiunumber:
SM 10863:32

Jalus, rd+hb. Sarnaseid on leitud nt Birkast (Arbman 1940, eriti Taf. 35: 1-2) ja Hedebyst (Schiezel 2014, 582). Üks on varem teada ka Saaremaalt (Tvauri 2014, 185).

Sajand:
9-10
Leiunumber:
SM 10863:36

Sirp, rd. Kaarsirbid hakkasid Eesti aladel levima ilmselt alates viikingiajast, kuid see vorm püsis kuni 19. sajandini.

Sajand:
9-15
Leiunumber:
SM 10863:38

Negatiivne väärtus viitab ajale enne Kristust.