Andmebaas

Osiliana arheoloogiliste leidude andmebaasi on koondatud artefaktid Saaremaalt ja ümbritsevatelt väikesaartelt.

Enamik Saaremaa arheoloogilistest leidudest asuvad Saaremaa Muuseumi kogus ja Tallinna Ülikooli Teaduskogus.

Täiendame seda tasapisi aina enamate leidudega ja loodame, et sellest saab kasulik tööriist kõigile ajaloo- ja arheoloogiahuvilistele! 

  • Tühjenda filtrid

Fassetitud kaaluviht, pr. Iga tahk kaunistatud silmakestega; ühel otsatahul lisaks ka täkked või kriimud.

Sajand:
9-10
Leiunumber:
SM 10863:10

Hoburaudsõlg, pr. Otsad lehterjad, ebakorrapäraselt kanditud. Ornamentimata. Kaare ristlõige romb. Nõel puudu.

Sajand:
12-14
Leiunumber:
SM 10863:11

Kaksikspiraalpeadega sõrmus, pr. Põhiliselt eestipärane ehtetüüp, mida naabermaades leidub harva.

Sajand:
10-11
Leiunumber:
SM 10863:12

Hoburaudsõlg, pr. Väikeste fassetitud otstega, kaare ristlõige romb. Nõel puudu, üks ots murdunud. Kaarel hundihammasornament, kummaski servas joontest ja sõõridest kolmnurgad.

Sajand:
12-13
Leiunumber:
SM 10863:13

Hoburaudsõlg, pr. Mooninuppotsad, kaare ristlõige ümmargune. Kitsakannaline nõel.

Sajand:
10-11
Leiunumber:
SM 10863:14

Ketassõlg, azhuurne, pr. Keskel ristimotiiv; ornament ilmselt germaani loomornamendi mõjutustega. Sellised sõled olid praegustel andmetel levinud peamiselt Soomes, kus need arvatakse olevat arenenud välja ojamaa-päraste karpsõlgede mõjul.

Sajand:
9
Leiunumber:
SM 10863:15

Karpsõlg, pr, loomornamendiga. Kaks sarnast sõlge on leitud Birka matustest.

Sajand:
9-10
Leiunumber:
SM 10863:16

Sõrmus, pr. Jämenev, soonitud keskosa. Lahtiste vaheliste otstega.

Sajand:
12-13
Leiunumber:
SM 10863:17

Esemekatke, kilbikujulise esiosaga sõrmusest, pr. Sõrmusekilbi säilinud osas näha lohkudest ja kriipsudest ornament.

Sajand:
13-14
Leiunumber:
SM 10863:18

Negatiivne väärtus viitab ajale enne Kristust.