Kasutustingimused

Selle veebilehe teenuste kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „tingimused“) kehtivad kõigile, kes soovivad kasutada osiliana.ee keskkonda (edaspidi „veebileht“). Selleks, et kasutada veebilehte, peab täitma allpool kirjeldatud kasutustingimusi. Kui te ei nõustu kasutustingimustega, siis pole teil õigust veebilehte kasutada.


SA Osiliana jätab endale õiguse muuta igal ajal veebilehe kasutustingimusi, selle sisu ja osutatavaid teenuseid. SA Osiliana jätab endale õiguse teha muudatusi ja kasutaja vastutab nende regulaarse jälgimise eest. Kui külastate veebilehte edasi peale muudatuste sisseviimist, tähendab see teiepoolset nõustumist muudetud tingimustega.


Pakutav lahendus on mõeldud ajalooliste leidude andmebaasina ning seda tutvustava veebilehena. Teenust osutatakse SaaS (Software as a Service) põhimõttel. SaaS on tarkvara levitamise mudel, milles kolmanda osapoole pakkuja haldab rakendusi ja teeb need klientidele Interneti kaudu kättesaadavaks.


Olemasoleva funktsionaalsuse piires on võimalik tarkvara kohe kasutusele võtta. Juhul kui kliendi vajadustest lähtuvalt on tarvis teostada lisaarendusi, lähtutakse nö üldkasutatavuse printsiibist.