Lepna surnumaja materjalid

Mägi, M. (2005). Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (3−34). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2005). Mortuary houses in Iron Age Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 93−131.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2004). The mortuary house at Lepna on southern SaaremaaIn: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2003 (45−60). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.