Viltina materials

Mägi, M. (2008). Facing the sea. In: Lilja, S. (Ed.). Leva vid Östersjöns kust. En antologi om naturförutsätningar och resursutnyttjande pa bada sidorav Östersjön ca 800-1800. (82−103). Södertörns Högskola.

Read the article: here

Mägi, M. (2009). Prehistorical Harbors of Saaremaa – Viltina. (EST: Saaremaa muinassadamad – Viltina.) Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat, 2007-2008, 3−35.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.