| Uudised

Uudised kaevamistelt: 15. september 2021

Täna lõpetasime Valjala kaevamised selleks aastaks. Müürikivide äratõstmisel ootas meid ka üllatus: otse müürikivi alt varasemast kultuurkihist tuli ilus võreripats, mis peaks igal juhul pärinema muinasaja lõpust. Massiivne, 4 m laiune savist ja kividest müürialus oli seega rajatud muinasaja lõppu dateeruva kultuurkihi peale. Millal siis?
 
Ripatsi läheduses oli ka õhuke pronksnaast ning kahe müüri vahel alumises kultuurkihis ka üks noa katke.
 
Selles kaevandis võiks oletada varasemat tara või müüri tranśee lõunaosast, kus selge kultuurkiht müürikivide all puudus. Aga valli rajamislugu on hetkel veel segane, kas oli varasem kitsam kivitara, mida laiendati või oli kogu 4 m laiune vall rajatud ühekorraga.
 
Hetkel küsimusi rohkem kui vastuseid. Loodetavalt toovad mõningast selgust C14 analüüsid ning tulevaste aastate uurimistööd. Ainus hetkel kindel näitaja on see, et muinasaja lõpul või 13. sajandil on praegu nähtavat Valjala linnust ümbritsenud tugev vall, vähemalt alumises osas kividest.
 
Arheoloogia koosnebki paraku nii välitöödest kui ka neile järgnevatest (nagu ka eelnevatest) kameraaltöödest. Hoiame teid kursis!

Comments are closed.