Viidumäe materjalid

Mägi, M. (2020). Upsi ja Surnuaiamäe arvatavad kivikalmed Viidumäe ümbruses. Saaremaa vald, endine Kihelkonna kihelkond ja vald, Saaremaa. Arheoloogiliste uuringute aruanne. Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut. Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus.

Loe aruannet: siin.

Niinesalu, M. (2020).  Osteological Analysis of Commingled and Fragmented Human Remains: Two Case Studies From 6th – 9th-century Saaremaa, Estonia (Segatud ja fragmentaarsete luude osteoloogiline analüüs: kaks juhtumuuringut 6.-9. sajandi Saaremaalt). Marge Konsa; Marika Mägi; Raili Allmäe (juh). Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut.

Loe lõputööd: siin.

Mägi, M. (2016/2020). Viidumäe Mäepea ohverdamiskoht. Inspektsiooni ja proovikaevamiste aruanne 2015-2016. Mäebe küla, Saaremaa vald, Saaremaa end. Kihelkonna kihelkond. Tallinna Ülikool, TÜHI, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus.

Loe aruannet: siin.

Mägi, M.; Riiel-Mürk, R.; Jets, I. (2016). Archaeological fieldwork at Viidumäe cult site. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2015, 89−96.
 
 Loe artiklit: siin.

Mägi, M.; Jets, I.; Riiel, R.; Allmäe, R.; Limbo-Simovart, J. (2015). Pre-Viking and early Viking Age sacrifical place at Viidumäe, eastern Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2014, 153−162. 

Loe artiklit: siin.

Jets, I., Mägi, M. (2015). Local shape, foreign decoration. Shared cultural values in dress pins from the Viidumäe sacrificial site on Saaremaa. Fornvännen. Journal of Swedish antiquarian research, 110 (4), 257−266.

Loe artiklit: siin.

Siinkohal on ära toodud kaks artiklit:

  1. Mägi, M. (2014). Viikingiaja algus Saaremaal. Kuhu maeti muistsed saarlased? Saarte Hääl (10−10). (11.10.2014).
  2.  Jätku-artikkel, Marika, M. (2014). Viikingiaja algus Saaremaal. Kas inimesi ohverdati? Saarte Hääl (10−10). (18.10.2014). 

Loe artikleid: siin

Mägi, M. (2014/2020). Viidumäe Mäepea ohverdamiskoht. Eksperthinnang, inspektsiooni ja proovikaevamiste aruanne. Mäebe küla, Saaremaa vald, Saaremaa end. Kihelkonna kihelkond. Tallinna Ülikool, TÜHI, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus.

Loe aruannet: siin.

Comments are closed.