Archaeological fieldwork around Tõnija and Rõõsa on Southern Saaremaa.

Mägi, M. (2002). Archaeological fieldwork around Tõnija and Rõõsa on Southern Saaremaa. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2002 (56−64).  Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.