| Research, 1995

1995

Helk, V. (1995). Archival materials of Saaremaa at the Danish National Archive and their use. (EST: Saaremaa arhiivimaterjalidest Taani Riigiarhiivis ja nende kasutamisest).  Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1993–1994 (5−23). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Lõugas, V. (1995). The small-leaved cult stones of Saaremaa I (catalog). [EST: Saaremaa väikeselohulised kultusekivid I (kataloog).] Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1993–1994 (62−88). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.