| Research, 2015

2015

Mägi, M. (2015). Saaremaa – the prehistorical and medieval Kure island (Kuresaar). (EST: Saaremaa – muinas- ja keskaegne Kuresaar.) Adamson, A.; Põltsam-Jürjo, I.; Leimus, I.; Kesküla, K.; Mägi, M.; Oja, T. (2015). Kuressaare vanem ajalugu. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.

Read the chapter (EST): here.

Mägi, M.; Allmäe, R.; Riiel, R.; Karro, K.; Limbo-Simovart, J. (2015). Archaeological excavations at Bronze Age grave and 6th – 10th century cult site at Saunamäe, Tõnija-Põlluküla, southern Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2014, 79−96.

Read the article: here

Kaljusaar, Kristjan. (2015). Hostages in the Baltic Crusades, Wars of Conquest and Cultural Exchange during the 12th and 13th Centuries. (EST: Pantvangid ning Läänemere ristiretked, vallutussõjad ja kultuurivahetus 12.-13. sajandil). Master thesis. Supervisor: Anti Selart. University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology.

Read the thesis (ENG summary on p. 111-1115): here.

Comments are closed.