Stone graves and mortuary houses. The development of burial rites on Iron Age Saaremaa. (EST)

Mägi, M. (2005). Stone Graves and Mortuary Houses. The Development of Burial Rites on Iron Age Saaremaa. (In Estonian: Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal.) Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (3−34). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.