Käku kalme materjalid

Saage, R.; Peets, J.; Kulu, P.; Peetsalu, P.; Viljus, M. (2017). Metallographic investigation of iron blooms and bars from the smithy site of Käku, Estonia. Fennoscandia Archaeologica, XXXIV, 46−58.

Loe tööd: siin.

Saage, R. (2013). Käku sepikoda. Arheoloogia väljas ja sees. Jüri Peets; Ain Mäesalu (juh). Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, magistritöö. 

Loe tööd: siin.

Peets, J.; Saage, R.; Maldre, L. (2013). The medieval and early modern smithy site of Käku. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012, 93−108.

Loe tööd: siin.

Saage, R. (2012). Saaremaa sepad tundsid oma kunsti. Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri, 4−7.

Loe artiklit: siin.

Saage, R. (2011). Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus. Jüri Peets; Ain Mäesalu (juh). Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, bakalaureusetöö. 

Loe tööd: siin.

Metsar, L. (1950). Aruanne Kaarma valla Käku küla Kilgiaugu paemurru põhjakaldal asuva kivikalme kaevamisest 1.-29.VII. 1949. a. Tartus, 1. veebruaril 1950.

Loe aruannet: siin.

Metsar, L. (1948). Aruanne Kaarma valla Käku küla Kilgiaugu paemurru põhjakaldal asuva kivikalme kaevamisest. 13. VIII-27. VIII 1948.a. 

Loe aruannet: siin.

Moora, H. (1926). Aruanne. Arheoloogilistest kaevamistest prof. A. M. Tallgreni poolt Kaarma kihelk. Käku kl. Kalmu vabadiku juures. 27. juulil 1926. a. 

Loe aruannet: siin.

Comments are closed.