Käku materials

Saage, R.; Peets, J.; Kulu, P.; Peetsalu, P.; Viljus, M. (2017). Metallographic investigation of iron blooms and bars from the smithy site of Käku, Estonia. Fennoscandia Archaeologica, XXXIV, 46−58.

Read the article: here.

Saage, R. (2013). The Smithy site of Käku. Archaeology outdoors and indoors (EST: Käku sepikoda. Arheoloogia väljas ja sees). Jüri Peets; Ain Mäesalu (juh). Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, magistritöö. 

Read the MA thesis (summary in ENG p. 62-65): here.

Peets, J.; Saage, R.; Maldre, L. (2013). The medieval and early modern smithy site of Käku. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012, 93−108.

Read the article: here.

Saage, R. (2012). The smiths of Saaremaa knew their trade (EST: Saaremaa sepad tundsid oma kunsti).  Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri, 4−7.

Read the article (EST): here.

Saage, R. (2011). The historical monuments of Käku. Mapping of the monuments with
archaeological and natural scientific methods (EST: Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus). Jüri Peets; Ain Mäesalu (juh). Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, bakalaureusetöö. 

Read the BA thesis (summary in ENG p. 44-45): here.

Metsar, L. (1950). Report on the excavation of a stone grave located on the north corner of the limestone quarry of Kilgiaugu in Käku village at Kaarma parish in 1.-29. VII. 1949. (EST: Aruanne Kaarma valla Käku küla Kilgiaugu paemurru põhjakaldal asuva kivikalme kaevamisest 1.-29.VII. 1949. a.) Tartus, 1. veebruaril 1950.

Read the report (EST): here.

Metsar, L. (1948). Report on the excavation of a stone grave located on the north corner of the limestone quarry of Kilgiaugu in Käku village at Kaarma parish. (EST: Aruanne Kaarma valla Käku küla Kilgiaugu paemurru põhjakaldal asuva kivikalme kaevamisest.) 13. VIII-27. VIII 1948.a. 

Read the report (EST): here.

Moora, H. (1926). Report. Archaeological aexcavations carried out by prof. A. M. Tallgren in Käku village at Kaarma parish nearby the Kalme cottager. 27th July 1926. (EST: Aruanne. Arheoloogilistest kaevamistest prof. A. M. Tallgreni poolt Kaarma kihelk. Käku kl. Kalmu vabadiku juures. 27. juulil 1926. a.)

Read the report (EST): here.

Comments are closed.