Lepna materials

Mägi, M. (2005). Mortuary Houses in Iron Age Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 93−131.

Read the article: here.

Mägi, M. (2005). Stone Graves and Mortuary Houses. The Development of Burial Rites on Iron Age Saaremaa. (In Estonian: Kivikalmed ja surnumajad. Matmiskombestiku areng rauaaegsel Saaremaal.) Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2003–2004 (3−34). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST) here.

Mägi, M. (2004). The Mortuary House at Lepna on Southern SaaremaaIn: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2003 (45−60). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Read the article: here.

Comments are closed.