Piila kalme materjalid

Mägi, M.; Allmäe, R.; Maldre, L. (1998). Viking Age Graveyard at Piila, Saaremaa. In: Archeological fieldwork in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 1997 (99−116). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Loe artiklit: siin.

Leimus, I. (2019). Väike lisandus Kaarma Piila hõbeaarde koosseisule.
Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2017–2018 (60−67). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.