Salme laevmatuste materjalid

6.–7. mail 2022 toimus rahvusvaheline konverents “Viikingid enne viikingeid”, mille toimumist toetas ka Osiliana ja kus Marika Mägi tegi ettekande 7.-9. sajandi Saaremaast. 

Saaremaa Muuseum on avaldanud videod kõigist ettekannetest, mis on nii eesti kui ka inglise keeles. 

Vaata ettekandeid järele: siit.

Price, D. T.; Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Price, N. (2020). Human remains, context, and place of origin for the Salme, Estonia, boat burials. Journal of Anthropological Archaeology, 58. DOI: 10.1016/j.jaa.2020.101149.

Loe artiklit: siin.

Luik, H.; Peets, J.; Ljungkvist, J.; Maldre, L.; Maldre, R.; Allmäe, R.; Muñoz-Rodríguez, M.; McGrath, K.; Speller, C.; Ashby, S. (2020). Antler combs from Salme ship burials: find context, origin, dating and manufacture. Estonian Journal of Archaeology, 24 (1), 3−44. DOI: 10.3176/arch.2020.1.01.

Loe artiklit: siin.

Sepp, A. (2020). Jüri Peets: “Suur võimalus on, et viikingiaja algus kolib Inglismaalt Saaremaale.” Saarte Hääl, 15.07.2020.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2020). Kes olid ikkagi Läänemere esimesed viikingid? Saarte Hääl, 01.08.2020.

Loe artiklit: siin.

Ojamets, I.; Hariik, Airika. (2020). Euroopas ainulaadse Salme laevamatuse uuringud on täis müsteeriume. ERR, Novaator,  24.07.2022.

Loe artiklit: siin.

Price, T. Douglas; Peets, Jüri; Allmäe, Raili; Maldre, Liina; Oras, Ester (2016). Isotopic proveniencing of the Salme ship burials in pre-Viking Age Estonia. Antiquity, 90 (352), 1022−1037. DOI: 10.15184/aqy.2016.106.

Loe artiklit: siin.

Saage, R.; Kiilmann, K.; (2014). Salme süütenoolega süütamas. Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri, 42−44.

Loe artiklit: siin.

Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Saage, R.; Tomek, T.; Lõugas, L. (2013). Research results of the Salme ship burials in 2011–2012. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012, 43−60.

Loe artiklit: siin.

Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L. (2011). Archaeological investigations of Pre-Viking Age burial boat in Salme village at Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2010, 29−48.

Loe artiklit (EST kokkuvõtte lk 47-48): siin.

Maldre, L. (2011). Salme I paadi arheozooloogiline materjal. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2009–2010 (30−47). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Konsa, M.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Vassiljev, J. (2009). Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2008, 53−64.

Loe artiklit (EST kokkuvõtte lk 64): siin.

Mäss, V. (2008). Salme laevaleiu ehitustehnoloogiline interpretatsioon. Eesti Meremuuseum.

Loe: siin.

Comments are closed.