Salme ship burials materials

Price, D. T.; Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Price, N. (2020). Human remains, context, and place of origin for the Salme, Estonia, boat burials. Journal of Anthropological Archaeology, 58. DOI: 10.1016/j.jaa.2020.101149.

Read the article: here.

Luik, H.; Peets, J.; Ljungkvist, J.; Maldre, L.; Maldre, R.; Allmäe, R.; Muñoz-Rodríguez, M.; McGrath, K.; Speller, C.; Ashby, S. (2020). Antler combs from Salme ship burials: find context, origin, dating and manufacture. Estonian Journal of Archaeology, 24 (1), 3−44. DOI: 10.3176/arch.2020.1.01.

Read the article here.

Sepp, A. (2020). Jüri Peets: ‘There’s a great chance that the start of Viking age comes from England to Saaremaa. (EST: Jüri Peets: “Suur võimalus on, et viikingiaja algus kolib Inglismaalt Saaremaale.”) Saarte Hääl, 15.07.2020.

Read the article (EST): here.

Mägi, M. (2020). Who were the first Vikings of Baltic Sea region? (EST: Kes olid ikkagi Läänemere esimesed viikingid?) Saarte Hääl, 01.08.2020.

Read the article (EST): here.

Ojamets, I.; Hariik, Airika. (2020). The research of Salme boat burial unique in Europe is filled with mysteriums. (EST: Euroopas ainulaadse Salme laevamatuse uuringud on täis müsteeriume.) ERR, Novaator,  24.07.2022.

Read the article (EST): here.

Price, T. Douglas; Peets, Jüri; Allmäe, Raili; Maldre, Liina; Oras, Ester (2016). Isotopic proveniencing of the Salme ship burials in pre-Viking Age Estonia. Antiquity, 90 (352), 1022−1037. DOI: 10.15184/aqy.2016.106.

Read the article: here.

Saage, R.; Kiilmann, K.; (2014). Firing the Salme incendiary arrow (EST: Salme süütenoolega süütamas). Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri, 42−44.

Read the article (EST): here.

Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Saage, R.; Tomek, T.; Lõugas, L. (2013). Research results of the Salme ship burials in 2011–2012. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012, 43−60.

Read the article: here.

Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L. (2011). Archaeological investigations of Pre-Viking Age burial boat in Salme village at Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2010, 29−48.

Read the article: here.

Konsa, M.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Vassiljev, J. (2009). Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2008, 53−64.

Read the article: here.

Konsa, M.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Vassiljev, J. (2009). Rescue excavations of a Vendel era boat-grave in Salme, Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2008, 53−64.

Loe artiklit (EST kokkuvõtte lk 64): siin.

Mäss, V. (2008). Constructional and technological analysis of the Salme boat find (EST: Salme laevaleiu ehitustehnoloogiline interpretatsioon). Estonian Maritime Museum.

Read (EST): here.

Comments are closed.