| Uudised

Uudised kaevamistelt: 14. september 2021

Kaevamised Valjala linnuse ümber nüüd jätkuvad ja uusi avastusi pakub praegust linnust ümbritsenud valli uurimine linnusest lõuna pool.
 
Ka siin on olnud massiivne, 3-4 m laiune vall, mille all ilmselt varasem ja tagasihoidlikum vall ning igal juhul selge kultuurkiht. Siin lõunapiiril keraamikat seni pole, selle eest leidsime alumisest kultuurkihist aga sirbi ja hõbedast naastukese, mis on olnud õmmeldud riidele või nahale.
 
Nüüd võib üsna kindlalt juba väita, et Valjala varasem linnus on oma pindalalt olnud suurem, kui Varbola. Keraamika ja leidude järgi otsustades tegutseti seal millaski rauaja lõpusajanditel, viikingiajal või 11-12 sajandil, kuid täpsemad dateeringud ootavad veel proovidena laborisse viimist. Igal juhul on millalgi rajatud selle varasema osa peale masiivne kividest ja savist vall.
Kaevamised jätkuvad sel aastal veel mõne päeva.

Comments are closed.