| 1976

1976

Voolmaa, A. (1976). Lääne-Eesti saarte rahvarõivaste omapärast. Etnograafia Muuseumi Aastaraamat XXIX, Tallinn.

Loe artiklit: siin.

Tiik, L. (1976). Lisandeid Saaremaa taluehitiste uurimise alalt. Etnograafia Muuseumi Aastaraamat XXIX, Tallinn.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.