| 2020, Uurimistööd

2020

Mägi, M. (2020). Before the hill fort of Valjala was built. Landing places and graves along the Lõve River in Saaremaa. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2019, 69−78.

Loe artiklit: siin.

Püüa, G. (2020). Buildings archaeological surveys at Maasi Castle on North-East Saaremaa. Archaeological Fieldwork in Estonia, 163−176.

Loe artiklit (EST kokkuvõtte lk 175-176): siin.

Mägi, M. (2020). Political Centres or Nodal Points in Trade Networks? Estonian Hillforts Before and After the Thirteenth-century Conquest. In: Mänd, A. & Tamm, M. (Ed.). Making Livonia: Actors and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region (48−69). Routledge/Taylor & Francis.

Loe peatükki: siin.

Luik, H.; Maldre, L. (2020). Animal Bones and Bone Artefacts from the Viking Age Site of Tornimäe in Saaremaa. Archaeologia Lituana, 21, 41−58. DOI: 10.15388/ArchLit.2019.21.3.

Loe artiklit: siin.

Price, D. T.; Peets, J.; Allmäe, R.; Maldre, L.; Price, N. (2020). Human remains, context, and place of origin for the Salme, Estonia, boat burials. Journal of Anthropological Archaeology, 58. DOI: 10.1016/j.jaa.2020.101149.

Loe artiklit: siin.

Luik, H.; Peets, J.; Ljungkvist, J.; Maldre, L.; Maldre, R.; Allmäe, R.; Muñoz-Rodríguez, M.; McGrath, K.; Speller, C.; Ashby, S. (2020). Antler combs from Salme ship burials: find context, origin, dating and manufacture. Estonian Journal of Archaeology, 24 (1), 3−44. DOI: 10.3176/arch.2020.1.01.

Loe artiklit: siin.

Mägi, M. (2020). Upsi ja Surnuaiamäe arvatavad kivikalmed Viidumäe ümbruses. Saaremaa vald, endine Kihelkonna kihelkond ja vald, Saaremaa. Arheoloogiliste uuringute aruanne. Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut. Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus.

Loe aruannet: siin.

Niinesalu, M. (2020).  Osteological Analysis of Commingled and Fragmented Human Remains: Two Case Studies From 6th – 9th-century Saaremaa, Estonia (Segatud ja fragmentaarsete luude osteoloogiline analüüs: kaks juhtumuuringut 6.-9. sajandi Saaremaalt). Marge Konsa; Marika Mägi; Raili Allmäe (juh). Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut.

Loe lõputööd: siin.

Mägi, M. (2014/2020). Viidumäe Mäepea ohverdamiskoht. Eksperthinnang, inspektsiooni ja proovikaevamiste aruanne. Mäebe küla, Saaremaa vald, Saaremaa end. Kihelkonna kihelkond. Tallinna Ülikool, TÜHI, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus.

Loe aruannet: siin.

Mägi, M. (2014, 2020). Saunamäe kalme ja kultuskoht. Kaevamiste aruanne 2012-2014. Tallinna Ülikool. Kopenhaagen-Tallinn. 

Loe aruannet: siin

Comments are closed.