| 2003, Uurimistööd

2003

Mägi, M. (toim). (2003). Eesti aastal 1200. Kirjastus: Argo.

Loe raamatut: siin.

Mägi, M. (2003). Kaali ja kultuurmaastik. Meoteoriiditabamuse kajastusi arheoloogias ja folklooris. Tallinn. 

Kirjutis oli algselt mõeldud ühe osana Kaali-teemalisest CD-Romist, millel lisaks arheoloogiamälestistele ja folkloorile pidid kajastatuma ka loodusteaduslikud uurimused. Ülevaate
kirjutamine toimus 2003. aastal projekti “Kultuur 2000. Euroopa Kultuurirajad” (EPCL) raames Muinsuskaitseameti tellimusel. Kuna CD-Romist pole senimaani asja saanud, on selle arheoloogia- ja ajaloo osa tehtud siinkohal Muinsuskaitseameti loal eraldi kättesaadavaks. Väikeseid täiendusi on tekstis tehtud 2005. aastal.

Loe: siin.

Alttoa, K. (2003). Mõningaid Valjala ja Kaarma kiriku ehitusloo probleeme. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2001–2002 (3−27). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Püüa, G. (2003). Saaremaa muuseumi arheoloogilise kogu kujunemine. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2001–2002 (43-65). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.