| 2001, Uurimistööd

2001

Mägi, M. (2001). Probable cult site beside the Tõnija tarand-grave on the Island of Saaremaa. In: Archaeological Fieldworks in Estonia = Arheoloogilised välitööd Eestis 2000 (48−55). Tallinn: Muinsuskaitseamet.

Loe artiklit: siin.

Sirp, I. (2001). Muistised ja rahvapärimus Muhus. Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1999–2000 (19−57). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Loe artiklit: siin.

Veski, S.; Heinsalu, A.; Kirsimae, K.; Poska, A.; Saarse, L. (2001). Ecological catastrophe in connection with the impact of the Kaali meteorite about 800-400 BC on the island of Saaremaa, Estonia. Meteoritics and Planetary Science, 36 (10), 1367−1375.

Loe artiklit: siin.

Comments are closed.