| 2007, Research

2007

Mägi, M. (2007). Collectivity versus individuality: the warrior ideology of Iron Age burial rites on Saaremaa. Archaeologia BALTICA, 8, 263−272.

Read the article: here.

Mägi, M. (2007). Prehistory on Saaremaa 1500 BC – 600 AD. (EST: Saaremaa muinasaeg 600­-1227.) Tarvel, E. (Toim.). Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. (55−76). Koolibri. 

Read the chapter (EST): here.

Mägi, M. (2007). Prehistory on Saaremaa 600 – 1227. (EST: Saaremaa muinasaeg 600­-1227.) Tarvel, E. (Toim.). Saaremaa 2. Ajalugu, majandus, kultuur. (55−76). Koolibri.

Read the chapter (EST): here

Lang, V. (2007). The Bronze and Iron Ages in the Baltic Countries. (EST: Baltimaade pronksi- ja rauaaeg). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Electronical reproduction: Tallinn: Academic Library of TLU.

Read the book (EST): here

Tarvel, E. (2007). Names of the three towns of Saaremaa. (EST: Kolme Saaremaa linna nimest). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 2005–2006 (3−16). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article (EST): here.

Comments are closed.