| Research, 2006

Archaeological apron finds from Estonia. (EST)

Rammo, R. (2006). Archaeological apron finds from Estonia. (EST: Eesti arheoloogilistest põlleleidudest.) Valk, H. (Toim.). Etnos ja kultuur (249−265). . Tartu, Tallinn: OÜ Greif. (Muinasaja teadus; 18).

Read the article: here.

Comments are closed.