The outline of the harbor of Maasilinn. (EST)

Pao, B. (1997). The outline of the harbor of Maasilinn. (EST: Maasilinna sadama piirjooni). Saaremaa Muuseum, kaheaastaraamat 1995–1996 (27−36). Kuressaare: Saaremaa Muuseum.

Read the article: here.

Comments are closed.