| 1962, Uurimistööd

Saaremaa ja Muhu muistised feodalismi tärkamise perioodist (11. sajandist kuni 13. sajandi alguseni).

Kustin, A. (1962). Saaremaa ja Muhu muistised feodalismi tärkamise perioodist (11. sajandist kuni 13. sajandi
alguseni). Dissertatsioon ajalooteaduste kandidaadi kraadi taotlemiseks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Tallinn, 1962, 1–2 köide. 588 lk + 7 joonist ja 84 tahvlit.
 
Teksti digiteerisid: Marge Konsa ja Ragnar Saage.
Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituut, 2012.
 
 Loe dissertatsiooni: siin.

Comments are closed.